Đề thi Olympic- IOE - Lớp 3 Vòng 20 - Mới - Năm học 2012 -2013

(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn: Thầy cô và các bạn có thể vào trang http://thiviolympic.com để tải các để thi Violympic các lớp về làm tài liệu luyện thi
Người gửi: Tiểu Học (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:05' 05-01-2013
Dung lượng: 286.3 KB
Số lượt tải: 774
Số lượt thích: 0 người
Violympic English Test Online – Grade 3 in Primaryschool
LỚP 3 - VÒNG 20 – NĂM HỌC 2012 - 2013

Name:………………………………….. Class: ……………
School:………………………Primary School.
__________________________________________________________________________

Section 1: SMART MONKEY

Section 2: WHAT’S THE ORDER?


Question 1:


…………………………………………………………………………………………..
Question 2:

Question 3:Question 4:

Question 5:

Question 6:

Question 7:

Question 8:


Question 9:

Question 10:


Section 3: Find the honey.


__Thầy cô nhớ rằng mọi đề thi này thuộc bản quyền của trang http://thiviolympic.info__
To have another IOE English Grade 5 Test – Please go to http://thiviolympic.info
________________________The end_________________