BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh.LỜI BÁC HỒ DẠY : Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế, không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân. .

NỘI DUNG CỦA TRANG

TÌM THEO THƯ MỤC

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Menu chức năng 1

  Gốc > GIÁO ÁN > (192 bài)

  Word-logo-small

  giáo án thủ công lớp 3 cả năm

  Ngày gửi: 2018-11-27 21:52:33

  Word-logo-small

  Bài 44. Rễ cây (tiếp theo)BTN...

  Ngày gửi: 2018-10-22 20:46:44

  Word-logo-small

  Bài 19. Các thế hệ trong một ...

  Ngày gửi: 2018-10-22 20:03:06

  Word-logo-small

  lop 4 tuần 11

  Ngày gửi: 2018-10-21 22:15:41

  Word-logo-small

  Giáo án theo Tuần (Lớp 4). Gi...

  Ngày gửi: 2018-10-21 22:12:58

  Word-logo-small

  Bài cuối tuần lớp 3

  Ngày gửi: 2018-10-21 22:09:33

  Word-logo-small

  Giáo án Lớp 3 trọn bộ - chuẩn...

  Ngày gửi: 2018-09-03 15:44:46

  Word-logo-small

  Bai thu hoach BDTX Modun TH 7...

  Ngày gửi: 2018-01-07 09:15:31

  Word-logo-small

  Giáo án Toán Lớp 3

  Ngày gửi: 2017-10-14 17:43:17

  Word-logo-small

  Giáo án. Bảng nhân 9

  Ngày gửi: 2017-10-14 17:39:33

  Word-logo-small

  SKKN GIẢI TOÁN = 2 PHÉP TÍNH

  Ngày gửi: 2017-10-08 18:00:56

  Word-logo-small

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KỸ NĂNG...

  Ngày gửi: 2017-08-28 16:31:33

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN MĨ THUẠT 3 - (cả năm)...

  Ngày gửi: 2015-12-13 14:32:22

  Word-logo-small

  Giáo án Mi thuật 3

  Ngày gửi: 2015-12-13 14:22:12

  Word-logo-small

  MÔ ĐUN TH 45 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:16:01

  Word-logo-small

  MÔ ĐUN TH 44 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:15:42

  Word-logo-small

  MÔ ĐUN TH 43 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:15:24

  Word-logo-small

  MÔ ĐUN TH 42 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:15:08

  Word-logo-small

  MÔ ĐUN TH41 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:14:47

  Word-logo-small

  MÔ ĐUN TH 40 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:14:27

  Word-logo-small

  MÔ ĐUN TH 39 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:14:07

  Word-logo-small

  MÔ ĐUN TH 38 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:13:47

  Word-logo-small

  MÔ ĐUN TH 37 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:13:27

  Word-logo-small

  MÔ ĐUN TH 37 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:13:05

  Word-logo-small

  MÔ ĐUN TH 36 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:12:44

  Word-logo-small

  MÔ ĐUN TH 35 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:12:25

  Word-logo-small

  MÔ ĐUN TH 34- KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:12:03

  Word-logo-small

  MÔ ĐUN TH 30 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:11:41

  Word-logo-small

  MÔ ĐUN TH 29 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:11:21

  Word-logo-small

  MÔ ĐUN TH 28 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:10:58

  Word-logo-small

  MÔ ĐUN TH 27 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:10:38

  Word-logo-small

  MÔ ĐUN TH 26 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:09:16

  Word-logo-small

  MÔ ĐUN TH 25 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:08:54

  Word-logo-small

  MÔ ĐUN TH 24 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:08:34

  Word-logo-small

  MÔ ĐUN TH 23 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:08:11

  Word-logo-small

  MÔ ĐUN TH 22 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:07:50