BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh.LỜI BÁC HỒ DẠY : Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế, không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân. .

NỘI DUNG CỦA TRANG

TÌM THEO THƯ MỤC

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Menu chức năng 1

  Gốc > GIÁO ÁN > (192 bài)

  Word-logo-small

  MÔ ĐUN TH 21 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:07:32

  Word-logo-small

  MÔ ĐUN TH 17 - KHỦNG LONG( BỔ...

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:07:13

  Word-logo-small

  TH 20 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:06:37

  Word-logo-small

  TH 19 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:06:15

  Word-logo-small

  TH 18 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:05:55

  Word-logo-small

  TH 17 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:05:36

  Word-logo-small

  TH 16 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:02:08

  Word-logo-small

  TH 15 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:01:47

  Word-logo-small

  TH 14 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:01:25

  Word-logo-small

  TH 13- KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:01:04

  Word-logo-small

  TH 12 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:00:41

  Word-logo-small

  TH 11 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 17:00:13

  Word-logo-small

  BDTX MÔ ĐUN TH10 - KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 16:58:29

  Word-logo-small

  BDTX MÔ ĐUN TH9- KHỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 16:57:59

  Word-logo-small

  BDTX MÔ ĐUN TH8 - HỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 16:57:39

  Word-logo-small

  BDTX MÔ ĐUN TH7 - HỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 16:57:22

  Word-logo-small

  BDTX MÔ ĐUN TH6 - HỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 16:57:02

  Word-logo-small

  BDTX MÔ ĐUN TH5 - HỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 16:56:40

  Word-logo-small

  BDTX MÔ ĐUN TH4 - HỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 16:56:18

  Word-logo-small

  BDTX MÔ ĐUN TH3 - HỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 16:55:56

  Word-logo-small

  BDTX MÔ ĐUN TH2 - HỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 16:55:26

  Word-logo-small

  BDTX NỘI DUNG 1 - CHUYÊN ĐỀ B...

  Ngày gửi: 2015-10-25 16:54:56

  Word-logo-small

  BXTX MÔ ĐUN TH1 - HỦNG LONG

  Ngày gửi: 2015-10-25 16:54:02

  Word-logo-small

  15 bìa giáo án tham khảo

  Ngày gửi: 2015-09-05 20:13:07

  Word-logo-small

  TH1: Một số vấn đề về tâm lí ...

  Ngày gửi: 2015-08-13 14:51:25

  Word-logo-small

  TH2: Đặc điểm tâm lý của HS d...

  Ngày gửi: 2015-08-13 14:51:03

  Word-logo-small

  TH3: Đặc điểm tâm lý của học ...

  Ngày gửi: 2015-08-13 14:50:48

  Word-logo-small

  TH4: Môi trường dạy học lớp ghép

  Ngày gửi: 2015-08-13 14:50:27

  Word-logo-small

  TH5: Tổ chức học tập cho học ...

  Ngày gửi: 2015-08-13 14:50:11

  Word-logo-small

  TH6: Kế hoạch dạy học ở lớp ghép

  Ngày gửi: 2015-08-13 14:49:55

  Word-logo-small

  TH7: Xây dựng môi trường học ...

  Ngày gửi: 2015-08-13 14:49:37

  Word-logo-small

  TH8: Thư viện trường học thân...

  Ngày gửi: 2015-08-13 14:49:20

  Word-logo-small

  TH9: Hướng dẫn, tư vấn cho họ...

  Ngày gửi: 2015-08-13 14:49:04

  Word-logo-small

  TH10: Tổ chức giáo dục hoà nh...

  Ngày gửi: 2015-08-13 14:48:42

  Word-logo-small

  TH11: Tổ chức giáo dục hoà nh...

  Ngày gửi: 2015-08-13 14:48:27

  Word-logo-small

  TH12: Lập kế hoạch dạy học tí...

  Ngày gửi: 2015-08-13 14:48:13