BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh.LỜI BÁC HỒ DẠY : Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế, không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân. .

NỘI DUNG CỦA TRANG

TÌM THEO THƯ MỤC

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Menu chức năng 1

  Gốc > GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT >

  Lựa chọn viết đúng chính tả

  Hiện nay, trong chữ quốc ngữ có hiện tượng không tương ứng 1:1 giữa âm đọc và cách viết cũng như giữa cách phát âm địa phương với cách viết được coi là chuẩn chính tả. Quy định tạm thời về chính tả trong sách giáo khoa mới có đưa ra một bảng tham khảo về lựa chọn chính tả (đối với một số trường hợp có các biến thể). Do danh sách tương đối dài nên ngonngu.net chỉ có thể giới thiệu dần dần. Dưới đây là phần từ A đến M. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung trong thời gian tới.
  Lựa chọn Không lựa chọn
  A - Ă - Â
  ái chà ái dà
  an ủi yên uỷ
  ảo não áo náo
  ăn rơ ăn giơ
  ăn rở ăn dở
  ẩm sì ẩm xì
  ân huệ ơn huệ
  ân nghĩa ơn nghĩa
  ẩn nấp ẩn núp
  B
  bạc màu bạc mầu
  bánh giầy bánh giày
  bao dung bao dong
  bảo bối bửu bối
  bảo lãnh bảo lĩnh
  bảy mươi bẩy mươi
  bặm trợn bậm trợn
  bẹp rúm bẹp dúm
  bề dày bề dầy
  bênh nhau binh nhau
  bêu riếu bêu diếu
  bí thư bí thơ
  bóng bẩy bóng bảy
  bóng râm bóng dâm
  bọng đái bóng đái
  bồ kết bồ kếp
  bột phát bộc phát
  bờ giậu bờ dậu
  búa đinh búa đanh
  bùng nhùng lùng nhùng
  bứng bấng
  C
  cá diếc cá giếc
  cạch đến già kệch đến già
  cách chức cất chức
  cài huy hiệu gài huy hiệu
  cải soong cải xoong
  cảm ơn cám ơn
  can trường can tràng
  càn khôn kiền khôn
  cày ruộng cầy ruộng
  cạy cửa cậy cửa
  cập kèm cặp kèm
  câu kết cấu kết
  cây gãy cây gẫy
  cậy cục cạy cục
  chầm bập chầm vập
  chấm phẩy chấm phảy
  chạy dạt ra chạy giạt ra
  chặn lại chận lại
  chần chừ chần chờ
  chấn song chắn song
  chấp chới chớp chới
  chập chờn chợp chờn
  chây lười trây lười
  chè hạt chè hột
  chễm trệ chễm chện
  chệnh choạng chuệnh choạng
  chềnh ềnh chình ình
  chếnh choáng chuếnh choáng
  chiến cuộc chiến cục
  chín nhừ chín dừ
  chói lọi chói lói
  chỏng gọng chổng gọng
  chổng kềnh chỏng kềnh
  chống chếnh trống chếnh
  chơ vơ trơ vơ
  chụp giật chụp giựt
  chưng hửng châng hẩng
  co dãn co giãn
  cỏ tranh cỏ gianh
  có lẽ có nhẽ
  cơn dông cơn giông
  cổ vũ cổ võ
  cỏ tranh cỏ gianh
  có lẽ có nhẽ
  cởi cổi
  cúi gằm cúi giầm
  cùng một giuộc cùng một duộc
  cụt lủn cụt ngủn
  cứng cáp cứng cát
  cưỡi cỡi
  cựu trào cựu triều
  D
  dạm hỏi giạm hỏi
  dãn nở giãn nở
  dang (tay, cánh) giang (tay, cánh)
  dao nhíp dao díp
  dào dạt rào rạt
  dạt (vào bờ) giạt (vào bờ)
  day dứt ray rứt
  dãy nhà dẫy nhà
  dấm dẳn dấm dẳng
  dấm dúi giấm giúi
  dậm doạ giậm doạ
  dập dềnh rập rềnh
  dầu trị gàu dầu trị gầu
  dây chun dây thun
  dây mực giây mực
  dềnh dàng rềnh ràng
  diếp cá giấm cá
  dĩn rĩn
  dòm dỏ nhòm nhỏ
  dòm ngó nhòm ngó
  dỏng tai giỏng tai
  dớp nhà rớp nhà
  dông tố giông tố
  dùi mài dồi mài
  dùi mài giùi mài
  dúi dụi giúi giụi
  dụi mắt giụi mắt
  dùng dằng dùng dắng
  Đ
  đánh giậm đánh dậm
  đày đoạ đầy đoạ
  đẵn cây đẫn cây
  đằng hắng đặng hắng
  đầm đìa đằm đìa
  đậm đà đặm đà
  đầu tàu đầu tầu
  đây đẩy đay đảy
  đầy rẫy đày dẫy
  đầy tớ đày tớ
  đểnh đoảng đuểnh đoảng
  đi đày đi đầy
  đục ngầu đục ngàu
  đường diềm đường riềm
  đường sá đường xá
  E - Ê
  eo sèo eo xèo
  êm ru êm ro
  G
  gà dây gà giây
  gánh nước ghính nước
  gàu tát nước gầu tát nước
  gảy đàn gẩy đàn
  gãy gõ/gãy gọn gẫy góc/gẫy gọn
  gặm cỏ gậm cỏ
  gặm nhấm gậm nhấm
  gầm ghè gầm ghè
  gầm giường gậm giường
  gần gũi gần gụi
  gầy gò/gầy guộc gày gò/gày guộc
  gậy tầy gậy tày
  ghềnh đá gành đá
  ghềnh thác gành thác
  gỉ (sắt) rỉ (sắt)
  già dặn già giặn
  giả sử giả thử
  gian giảo gian xảo
  giàn giáo dàn giáo
  giàn giụa ràn rụa
  giành giật giành giựt
  giáo mác dáo mác
  giàu có/giàu sang giầu có/giầu sang
  giày dép/giày vò/giày xéo giầy dép/giầy vò/giầy xéo
  giãy chết giẫy chết
  giãy giụa giẫy giụa
  giãy nảy giãy nẩy
  giao tiếp giao tế
  giâm cành dâm cành
  giẫm đạp dẫm đạp
  giẫm phải gai dẫm phải gai
  giậm chân dậm chân
  giâu gia dâu da
  giễu cợt riễu cợt
  giòn giã ròn rã
  gióng giả dóng giả
  gióng mía dóng mía
  giở giói dở dói
  giở quẻ trở quẻ
  giội nước dội nước
  giũa móng tay dũa móng tay
  goá bụa hoá bụa
  gọt giũa gọt dũa/gọt rũa
  H
  hằng ngày hàng ngày
  hắt hủi hất hủi
  hầm hè hằm hè
  hẻm núi hẽm núi
  hỉ hả hể hả
  hoa màu hoa mầu
  hoan nghênh hoan nghinh
  hóc búa hắc búa
  học lỏm học lóm
  hoen gỉ hoen rỉ
  hộ mệnh hộ mạng
  hun đúc un đúc
  huyên thuyên huyên thiên
  K
  kể chuyện kể truyện
  kếch sù kếch xù
  kền kềm (chim) kên kên
  kết cục kết cuộc
  khai mào khơi mào
  kham khổ khem khổ
  khảng khái khẳng khái
  khẳng khiu khẳng kheo
  khập khiễng khập khễnh
  khập khưỡng khấp khưởng
  khệnh khạng khệnh khoạng
  khỉ đột khỉ độc
  khỉ gió khí gió
  khiêm nhường khiêm nhượng
  khiêng khênh
  khiếp đảm khiếp đởm
  khinh mạn khi mạn
  khinh rẻ khinh dể/khi dể
  khoái trá khoái chá
  khoeo khư (gầy) kheo khư
  khúc nhôi khúc nôi
  khúc chiết khúc triết
  kiêu sa kiêu xa
  kiềm chế kềm chế
  kính kiếng
  L
  láng giềng láng diềng
  lãng quên nhãng quên
  lảo đảo lểu đểu
  lạt giang lạt dang
  làu bàu lầu bầu
  lay ơn la dơn
  lay lắt lây lất
  lạy lục lậy lục
  lăm lăm nhăm nhăm
  lăm le nhăm nhe
  lâm râm lâm dâm
  lầm rầm lầm dầm
  lập bập lặp bặp
  liên kết kết liên
  linh lợi lanh lợi
  lĩnh tiền lãnh tiền
  lĩnh vực lãnh vực
  lọ lem nhọ nhem
  loăng quăng lăng quăng
  lom đom (lửa cháy) lom dom
  lon ton (chạy) lon xon
  lơ là lơi là
  lỡ bước nhỡ bước
  lởn vởn lẩn vẩn
  lỗ rò lỗ dò
  lố lăng nhố nhăng
  lông lốc (lăn) long lóc
  lúa trỗ lúa giỗ
  lúc nãy lúc nẫy
  lũn cũn lủn củn/lũn chũn
  lúng búng lủng bủng
  luýnh quýnh lính quýnh
  lưu huỳnh lưu hoàng
  lừa gạt lường gạt
  M
  mái tranh mái gianh
  mãn tính mạn tính
  mãng cầu mảng cầu
  mạt chược mà chược
  màu bột mầu bột
  màu mè/màu mỡ mầu mè/mầu mỡ
  màu sắc mầu sắc
  mày mò mầy mò
  mắc mứu mắc míu
  mầu nhiệm màu nhiệm
  mơ màng mơ mòng
  mồng một mùng một
  mũ mãng mũ mão
  mũi dùi mũi giùi
  mung lung mông lung
  mưa giăng giăng mưa dăng dăng

  (còn tiếp)

  ___________________

  Nguồn tham khảo: Quy định tạm thời về chính tả trong sách giáo khoa mới, 2002

  Dẫn theo Nguyễn Văn Khang. Kế hoạch hoá ngôn ngữ: Ngôn ngữ học xã hội vĩ mô. Nxb Khoa học Xã hội. 2003. Trang 414 – 433.

  SƯU TẦM


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Thị Thanh Thuỷ @ 15:27 20/03/2016
  Số lượt xem: 471
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến