BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh.LỜI BÁC HỒ DẠY : Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế, không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân. .

NỘI DUNG CỦA TRANG

TÌM THEO THƯ MỤC

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Menu chức năng 1

  KTĐK CKI TOÁN LỚP 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: SƯU TẦM
  Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:33' 13-12-2014
  Dung lượng: 54.0 KB
  Số lượt tải: 2347
  Số lượt thích: 0 người
  HỌ TÊN : ………………………………….……………………………….………………
  LỚP : Ba …………….................................................
  Trường Tiểu học :..........................................................................................
  ĐỀ KIỂM TRA HKI - NH : 2014 -2015
  MÔN TOÁN - LỚP 3 ( Ngày thi 11/ 12 / 2014 )
  THỜI GIAN : 40 PHÚT
  
  
  GIÁM THỊ
  SỐ MẬT MÃ
  SỐ THỨ TỰ
  
  
  
  
  ĐIỂM
  GIÁM KHẢO
  SỐ MẬT MÃ
  SỐ THỨ TỰ
  
    Câu 1:….. / 0,5 đ  Câu 2 :….. / 0,5 đ  Câu 3 :….. / 0,5 đ  Câu 4 :….. / 0,5 đ  Câu 5 :….. / 0,5 đ


  Câu 6 :….. / 0,5 đ


  Câu 7 :….. / 0,5 đ
  Câu 8 :….. / 0,5 đ


  

  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ........................./ 4 điểm
  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  1) của 36kg là:
  A. 8kg  B. 9kg   C. 18kg

  2) Số bé nhất trong các số: 735 ; 412 ; 241 ; 275 ; 492 ; 873 là:
  A. 873  B. 241   C. 275
  3) Kết quả bài toán x – 365 = 245 là :
  A. x = 510  B. x = 610   C. x = 120
  4) Trong phép tính 98 X 3 = 294 . Tên gọi của số 98 là:
  A. Số hạng B. Số bị trừ   C. Thừa số
  5) Mỗi ngày có 24 giờ. Vậy 8 ngày có tất cả:
  A. 248 giờ B. 128 giờ   C. 192 giờ
  6) Trong phép chia hết, 8 chia cho mấy để được thương lớn nhất?
  A. 1 B. 2ø   C. 4
  7) Dãy số :12, 20, 28, …
  Số thích hợp viết vào chỗ trống là:
  A. 38 B. 32ø   C. 36

  8) X < 3 X = ?
  A. 5 B. 15ø   C. 0 ; 1 ; 2


  
  
  HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT
  VÀO KHUNG NÀY
  VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH, SẼ RỌC ĐI MẤT

  
  
  ……………………………..…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Câu 1 :…./2đ
  Câu2 :……/2đ  Câu 3 :… /2đ


  
  II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN: …………………………./ 6 điểm

  Bài 1) Tìm x :
  70 : x = 7 x - 39 = 63
  ………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………….

  Bài 2) Đặt tính rồi tính:
  245 + 552 225 – 25 58 x 9 56 : 4
  ………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………….
  Bài 3)
  Một cửa hàng ngày đầu bán được 36 xe máy. Ngày thứ hai bán được
  số xe máy bằng ngày đầu. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao
  nhiêu xe máy?
  Giải
  ………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………….


  HƯỚNG DẪN CHẤM KTĐK HỌC KÌ I –
  NĂM HỌC 2014-2015
  MÔN : TOÁN – LỚP 3
  Phần 1 : (4 điểm)
  - Khoanh tròn đúng câu được 0,5đ : 1c. 2b 3b 4c 5c 6a 7c 8c

  Phần 2 : (6 điểm)
  1) HS làm đúng mỗi bài đạt 1đ
  70 : x = 7 x - 39 = 63
  x = 70 : 7 x = 63 + 39
  x = 10 x = 102
  2) Mỗi câu đúng được 0,5 đ : (0,5đ x 4 = 2 đ)
  245 + 552 225 – 25 58 x 9 56 : 4
  245 225 58 16 14
  + 552 - 25 x 9 0
  797 200 522

  Bài 3 : Giải
  Số xe máy ngày thứ hai bán : 36 : 3 = 12 (xe máy) (1đ)
  Sô Số xe máy cả hai ngày bán : 36 + 12 = 48 (xe máy) (1đ)
  * Sai hoặc thiếu đáp số trừ 0,25đ ; sai hoặc thiếu đơn vị trừ 0,25đ toàn bài

  
  
  
  
  
   
  Gửi ý kiến