BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh.LỜI BÁC HỒ DẠY : Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế, không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân. .

NỘI DUNG CỦA TRANG

TÌM THEO THƯ MỤC

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Menu chức năng 1

  10 Đề Toán3 Ôn Thi CK2 (Phần 1)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Hoàng Oanh soạn
  Người gửi: Thân Thị Hoàng Oanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:57' 28-01-2015
  Dung lượng: 371.0 KB
  Số lượt tải: 1002
  Số lượt thích: 0 người
  Tên: …………………….. ÔN TOÁN LỚP 3 CUỐI KI 2 – ĐÊ 1
  Bài 1: (1đ) Ghi số thích hợp vào chỗ trống:
  Số liền trước
  Số đã cho
  Số liền sau
  
  ………………………….

  85 200

  ………………………….

  
  ………………………….

  99 999
  ………………………….

  
  


  Bài 2: (1đ) Cho năm số: 85 209 ; 75 902 ; 45 029 ; 65 329 ; 95 000. Ghi đúng (Đ), sai (S ) vào ô trống:
  Năm số trên có chữ số hàng chục nghìn là 5.
  Năm số trên nhỏ hơn 100 000.
  Số lớn nhất trong năm số trên là 85 209

  Bài 3: (1đ) Nối giờ với đồng hồ tương ứng.
     Bài 4: (2đ) Đặt tính rồi tính:
  18329 + 6207 65493 – 2486 8109 x 6 25296 : 4

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5: (2đ) a) Tính 95209 - 2010 x 4 = ……………………… b) Tìm x: x x 9 = 30998 ………………………………………………..………………………...…………………………………………
  Bài 5: (2đ) Tính chu vi hình chữ nhất có chiều dài 28 m, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài.
  Gỉải:
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Bài 4: (1đ) Cho hình dưới đây, biết mỗi ô vuông có trong các hình đều bằng nhau. Hỏi những hình nào có diện tích bằng nhau? Giải thích.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Tên: …………………….. ÔN TOÁN LỚP 3 CUỐI KI 2 – ĐÊ 2
  PHẦN 1 (3đ)
  Bài 1: (1đ) Đọc số, viết số vào chỗ trống:
  Viết số
  Đọc số
  
  50002

  ………………………………………………………………………………………………….

  
  ………………………….

  Tám mươi bảy nghìn không trăm mười

  
  


  Bài 2: (1đ) Khoanh vào câu trả lời đúng:
  Số 92806 có chữ số hàng chục nghìn là:
  2 B. 0 C. 8 D. 9
  Gía trị của biểu thức : 3000 + 9000 : 3 là:
  4000 B. 6000 C. 3300 D. 12000
  Bài 3: (1đ) Ghi đúng (Đ) , sai (S) vào ô trống:
  Dãy số liệu: 100 , 90 , 80 , 70 , 60 , 50 , 40 , 30 có số thứ năm là 50.
  Số liền sau của 99999 là 100000.
  Chu vi hình chữ nhật 412 m thì nửa chu vi hình chữ nhật đó là 106m
  Một người đi bộ mỗi giờ đi được 4 km thì 5 giờ đi dược 16 km.
  PHẦN 2: (7đ)
  Bài 1: (1,5) Đặt tính rồi tính:
  30475 + 61806 11506 x 5 26736 : 3
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Bài 2: (2đ) a) Tìm x: 5 x x = 30475 b) Tính: 26351 – 2 850 : 6

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Bài 3: (2đ) Có 3408 kg đường được chia đều vào 8 bao. Hỏi 5 túi có bao nhiêu ki-lô-gam đường?
  Giải
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Bài 6: (1,5) Cho hình chữ nhật ABCD và hình vuông MNPQ (có kích thước ghi trên hình vẽ). Hãy so sánh diện tích hai hình này.
  A 6cm B Giải:
  ……………………………………………………………………….……….
  5cm …………………………………………………………………………….… ……… … D……………… C ……………………………………. …………………………………...........
  M N …………………………………………………………………………….
  6cm …………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………...
  Q P .………………………………………………………………………….....
  Tên: …………………….. ÔN TOÁN LỚP 3 CUỐI KI 2 – ĐÊ 3

  PHẦN 1 (2điểm) Khoanh vào chữ đặt trươc câu trả đúng.

  Số bé nhất trong các số: 21011 ; 21110 ; 21101 ; 21001
  A. 21110 B. 21001 C. 21011 D.21101
  Số góc vuông có trong hình vẽ là:

  A. 3
  B. 4
  C. .5
  D. .6

  Trong cùng một năm, ngày 27 tháng 5 là thứ sáu thì ngày 1 tháng 6 là:
  A. Thứ ba B. Thứ năm C. Thứ tư D. Thứ sáu
  30m 6cm = ………cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
  36 B. 360 C. 3006 D. 306

  PHẦN 1 (8 điểm)
  Bài 1: (3 đ) a) Tính nhẩm:
  4000 + 6000 = ………………… 100000 - 70000 = …………………
  14000 x 3 = ………………… 48000 : 8 = …………………
  b) Đặt tính rồi tính:
  21725 + 34558 91752 – 6328 5143 x 3 7016 : 7
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Bài 2: (2đ) a) Tính giá biểu thức: b) Tìm x
  64575 – 10021 x 5 x - 9723 = 1408
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Bài 3: (2đ) 7 bạn học sinh giỏi được thưởng 63 quyển vở. Hỏi có 3708 quyển vở thì thưởng đươc bao mhiêu bạn, biết mỗi bạn được thưởng số vở như nhau.
  Giải
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   
  Gửi ý kiến